dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO

Bio on Wikipedia

Entry on Encyclopaedia Britannica

Degrees:

M.A. in English literature: University of Wrocław, 1996

Ph.D. in American literature: University of Silesia in Katowice, 2004

Research interests: literary translations, translation theory, American literature, literary theory, contemporary poetry

Professional organizations:

PAAS (Polish Asociation for American Studies)

ISIS (International Society for Intersemedial Studies at Linnaeus University in Kalmar, Sweden)

LAS (Laboratorium Animal Studies, University of Silesia in Katowice)

Peer reviewer for:

Er(r)go (University of Silesia in Katowice)

Znaczenia (University of Wrocław)

Publications:

Monographs (books) in English

The Rhetoric of the City: Robinson Jeffers and A.R. Ammons. Literary and Cultural Theory. Red. Wojciech H. Kalaga. Frankfurt am Mein and New York: Peter Lang, 2009.

“Colored Alphabets’ Flutter.” John Ashbery and the Twentieth-Century American Avant-Gardes. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012.

Monographs (books) in Polish

 „Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę”. John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2014. (An updated and expanded version of the previous Ashbery book in English)

Research articles in peer-reviewed journals (the most important ones)

“Polish Translations of Anglo-American Literature and the Question of Ideology: From Romanticism to Twentieth-Century Avant-Gardes”. TranslatoLogica: Uniwersytet Wrocławski, 2017. (In publication process)

„O końcu nieokreśloności. Kilka uwag na marginesie Kartek Jacka Gutorowa”. Parodia i ironia w literaturze polskiej po 1989 roku. Interpretacje. Red. Tomasz Dalasiński i Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska. INTER. Toruń: Inter, 2016. 20-31.

“Sztuka przekładu a poezja polska po 2000 roku”. Poezja polska po roku 2000: diagnozy – problemy – interpretacje. Eds. Tomasz Dalasiński, Aleksadra Szwagrzyk, Paweł Tański. INTER. Toruń: Inter, 2015.71-81.

“Wspólnota kroków. Kilka uwag o fenomenie biegania”. Dekada kultury: 1989-1999. Eds. Tomasz Dalasiński, Artur Jabłoński, Aleksandra Szwagrzyk. INTER. Inter: Toruń, 2015.135-145.

“John Ashbery’s Quick Question and Its Forms of Inventiveness”. Polish Journal for American Studies, Vol. 8 (2014). Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw, 2014. 203-215.

“Miłosz and the Twentieth-Century American Avant-Gardes”.  Przekładaniec 25. Published online 2013.08.02. <http://www.wuj.pl/ page,art,artid,2239.html>.

“Tendencies in Recent Translations of Anglo-American Literature into Polish”. Studia Anglica Resoviensia, nr 10/2013. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.26-37.

„American Poetry’s Late Abundance: Stylistic Profusion as the Language Game”. Anglica Wratislaviensia, nr LI/2013. Red. Ewa Kłębowska-Ławniczak. Wrocław: Wydawnictwo UW, 2013. 81-86.

Book chapters and other papers (the most important ones)

“‘Bryzo, wiej!’: poetyka późnych wierszy Johna Ashbery’ego”. Szkoła nowojorska. Ed. Kacper Bartczak. Seria „Mistrzowie Literatury Amerykańskiej”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. (In publication process)

“The End of Translation as a Culturally Significant Activity: The Polish Poetry Collections of W.S. Merwin and Jorie Graham”. Translation in Culture. Eds. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech and Marta Mamet-Michalkiewicz. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2016. 79-102.

Łowienie pstrągów w Ameryce: surrealizm Richarda Brautigana”. Bitnicy. Ed. Marek Paryż. Seria „Mistrzowie Literatury Amerykańskiej”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 259-283.

“Contemporary Anglo-American Poetry and the Rhetorical Bomb: Kitsch, Camp, and Bathos”. Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture. Ed. Justyna Stępień. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 2014. 69-84.

„Estetyka natury w malarstwie i sztukach wizualnych: krótki rys historyczny”. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu. Ed. Justyna Tymieniecka-Suchanek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 347-360.

„A History of Stylistic Disgrace: Bathos in Contemporary American Literature”. Evil, Ugliness, Disgrace in the Cultures of the West and East. Red. Ryszard W. Wolny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.123-138.

„Freudian Tradition and the Rhetoric of Dream in John Ashbery’s Poetry”. The Dream. Readings in English and American Literature and Culture, tom 3. Red. Ilona Dobosiewicz i Jacek Gutorow. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. 231-252.

„Robinson Jeffers’s Poetry and the Question of Science”. America: the Natural and the Artificial. Red. Magdalena Zapędowska i Paweł Stachura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.157-163.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close